KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

J A V N I  OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Javni oglas Pitanja za pripravnika-PISMENI i USMENI Pitanja za vozača kamiona-PISMENI i USMENI Poslovnik o radu Komisije Statut društva-NOVI Zakon o računovodstvu FBiH Zakon-o-bezbjednosti-saobracaja-na-putevima-u-BiH Zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-FBiH Zakon-o-javnim-preduzecima-u-Federaciji-BiH Zakon-o-privrednim-drustvima FBiH

J A V N I  OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U KJP „POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR“ d.o.o. SARAJEVO-ILIDŽA NA NEODREĐENO VRIJEME

Ovim Javnim oglasom vrši se prijem radnika na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: JAVNI OGLAS Pitanja pismeni ispit-Magacioner Pitanja USMENI DIO- Magacioner Pitanja usmeni ispit- čistač u štalama Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH Zakon […]