Sjetva kukuruza

Imajući u vidu koliko su zadnje dvije godine unazadile poslovanje pojedinih preduzeća i koliko su se cijene enormno povećavale, posebno zadnjih dana kada je došlo do destabilizacije u Europi koja je dovela do još veće krize koja se trenutno odnosi na sve sfere počev od cijene nafte i naftnih derivata, mineralnih đubriva, sjemena, zaštitnih sredstava […]

Javni oglas 2022

Tekst javnog oglasa Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST UREDBA o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – Službene novine FBiH 15_21 – Privredna štampa Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona […]

Kako funkcioniše jedna od najstarijih farmi u BiH – idila kao u filmu

PD Butmir, osnovano je prije više od stoljeća na Ilidži. Njihove muzne krave su i prave “pozerke”, a redovne su i na tretmanu “pedikira”. O 800 grla brine 80 radnika, koji vrijedno obavljaju i poslove na njivama. Student, samo pravo – kamo sreće pomislih, gledajući u prozor male portirnice na samom ulazu u najveću farmu muznih […]