Nastavljena saradnja Sa min privrede ka unapređenju pd butmira

Uz podršku Ministarstva privrede,Kantonalna farma mlijeka Butmir nastavlja ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; na području Kantona povećana proizvodnja mlijeka. Na Poljoprivrednom dobru Butmir nedavno je instaliran prečistać otpadnih voda što je omogućio priključak na gradski kolektor, a realizacijom toga projekat farma je prešla na ekološki prihvatljivo poslovanje, na što smo kao resorno ministarstvo posebno ponosni. Danas […]

PD Butmir domaćinskim odnosom nove uprave i u saradnji s Ministarstvom privrede

PD Butmir domaćinskim odnosom nove uprave i u saradnji s Ministarstvom privrede postalo je farma koja nosi prefiks nultog zagađivača okoline i najveći je proizvođač mlijeka, ne u Kantonu, nego u Bosni i Hercegovini. Realizacija projekata koje podržavamo na Poljoprivrednom dobru je u toku i danas smo obišli farmu koja je odnedavno bogatija za 90 […]