Potpisan ugovor o koncesiji sa Vladom KS.

Davanje prava na koncesiju našem poljoprivrednom dobru „Butmir“ podrazumijeva pravo na korištenje pitke vode zahvata od 6 litara u sekundi, što je na godišnjem nivou oko 180.000 kubika vode. To su procesi koji će sigurno unaprijediti poslovanje ovog preduzeća, te direktno doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje i prehrambrene industrije kojima mi također pridajemo veliku pažnju i […]

Posjeta zastupnika PD Butmiru

Protekle sedmice bila je posjeta zastupnika u Parlamentu FBiH Irfan Cengic i direktorice Direkcije za robne rezerve KS Jelena Pekić gdje smo imala priliku razgovarati o položaju poljoprivrednih proizvođača, ali i o problemima sa kojima se susreće preduzeće kada je u pitanju saradnja sa federalnim nivoom vlasti.Naime,posjeta Federalnog zastupnika je vrlo bitna zbog nekoliko segmenata,a […]

Žetva kukuruza, septembar 2021.

Glavna ratarska kultura koja se koristi u ishrani muznih krava je silažni kukuruz, koji je zasijan na površini od 180 ha, čime se obezbjedi jedan dio hrane za grla koja farma posjeduje. Radovi na siliranju kukuruza počeli su krajem avgusta kada je vlažnost stabljike sa klipom kukuruza bila 65-70 %. S obzirom na sušni period […]