Javni oglas 2022

Tekst javnog oglasa Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST UREDBA o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – Službene novine FBiH 15_21 – Privredna štampa Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona […]

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI KANDIDATI DA SE ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA,KOJI JE OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH BR.68/21, PRODUŽUJE DO 28.09.2021. GODINE.

J A V N I OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA – Čistač u štalama- 1 izvršilac

Osnovni podaci o pravnom licu koje objavljuje javni oglas: Naziv: KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ doo Sarajevo – Ilidža Sjedište: Bojnička broj 119 Internet adresa: www.pdbutmir.com  Kontakt telefon:   033/621-286 Fax: 033/621-160 Ovim Javnim oglasom vrši se prijem radnika na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto: Čistač u štalama-NK, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme u trajanju […]