Javni oglas Oktobar 2022

Rješenje o imenovanju Komisije za prijem radnika Poslovnik o radu Komisije Javni oglas Prijavni obrazac Pitanja pismeni ispit – Koordinator Pitanja USMENI DIO- Koordinator Pravil.o izm.i dop.Prav_.o posebnim usl.za ostv.prava na novčani podsticaj -2014 godina pravil.o_posebnim_usl_za_ostv.ops_.i_pos.usl_.za_ostv.prava_na_nov.podsticaj KS-2019 godina Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški FBiH Pravilnik o izmjenama […]

Javni oglas Juli 2022

Tekst javnog oglasa Pitanja pismeni ispit – Rukovodilac Vetreinarske stanice Pitanja pismeni ispit-Šef računovodstva Pitanja usmeni ispit – Rukovodilac Vetreinarske stanice Pitanja usmeni ispit-Radnik kod teladi do 180 dana starosti Pitanja usmeni ispit-Šef računovodstva Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST PRAVIL~2 Pravilnik o uslovima za promet lijekova koji se upotrebljavaju u vetrinarstvu(Službene […]

Javni oglas 2022

Tekst javnog oglasa Poslovnik o radu Komisije Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST UREDBA o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – Službene novine FBiH 15_21 – Privredna štampa Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona […]