KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Literatura za ruko.vet.stanice

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH Zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-FBiH Zakon-o-javnim-preduzecima-u-Federaciji-BiH Zakon-o-privrednim-drustvima FBiH Pravilnik o uslovima za osnivanje i obavljanje vet.djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja (Službene novine FBiH br.5-16; 40-16)

Literatura za magacionera

Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH Zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-FBiH Zakon-o-javnim-preduzecima-u-Federaciji-BiH Zakon-o-privrednim-drustvima FBiH