Žetva kukuruza, septembar 2021.

Glavna ratarska kultura koja se koristi u ishrani muznih krava je silažni kukuruz, koji je zasijan na površini od 180 ha, čime se obezbjedi jedan dio hrane za grla koja farma posjeduje. Radovi na siliranju kukuruza počeli su krajem avgusta kada je vlažnost stabljike sa klipom kukuruza bila 65-70 %. S obzirom na sušni period […]

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI KANDIDATI DA SE ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA,KOJI JE OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH BR.68/21, PRODUŽUJE DO 28.09.2021. GODINE.

J A V N I OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA – Čistač u štalama- 1 izvršilac

Osnovni podaci o pravnom licu koje objavljuje javni oglas: Naziv: KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ doo Sarajevo – Ilidža Sjedište: Bojnička broj 119 Internet adresa: www.pdbutmir.com  Kontakt telefon:   033/621-286 Fax: 033/621-160 Ovim Javnim oglasom vrši se prijem radnika na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto: Čistač u štalama-NK, 1 izvršilac na određeno radno vrijeme u trajanju […]