KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

normativni akti

PRAVILNIK O PLAĆAMA- NOVEMBAR 2016

Kliknite iznad da preuzmete dokument

PRAVILNIK O RADU

Kliknite iznad da preuzmete dokument

Pravilnik o sistematizaciji -PREČIŠĆENI TEKST

Kliknite iznad da preuzmete dokument

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama POR-u

Kliknite iznad da preuzmete dokument