KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

kontakt

Naša Lokacija:

Imate Pitanja?

Imate Pitanja?

Snježana Ljubunčić, direktor (e-mail: 

kabinetdirektora@pdbutmir.com)

Armin Bjelak, izvršni direktor za pravne i finansijske poslove (armin.bjelak1@gmail.com)

Admir Pivić, izvršni direktor za proizvodnju (a_pivic@yahoo.com)

Muhamed Smailhodžić, predsjednik (algabat@gmail.com)

Muhamed Vajnaga, član (muhamed.vajnaga83@gmail.com)

Samir Bajrović, član (bajrovic.samir@gmail.com)

Ostali kontakti i informacije

Kliknite iznad da preuzmete dokument