KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

O NAMA / HISTORIJAT

Osnivanje poljoprivrednih stanica je krenulo još od 1885. godine u Modriči, Gacku, Livnu i 1893. godine Ilidža-Butmir. PD Butmir je poznato kao najstarije poljoprivredno dobro u Sarajevu.

Budući da su stanicu u Gacku i Livnu bile usmjerene na stočarstvo, U modriči na ratarstvo, Stanica na Butmiru bila je namijenjena za sve grane poljoprivrede.

Tokom vremena je Stanica mijenjala nazive, ali je trajno zadržala svoju osnovnu namjenu i proširivala svoje djelatnosti. Tako su u okvir njene djelatnosti bili unapređivanje svih grana poljoprivrede, obrazovanje stručnjaka za poljoprivredu, razvoj konjarstva i konjičkog sporta, konačno njeno uključivanje u naučno istraživački ogledni rad. Po tome ova stanica predstavlja posebnost, ne samo u granicama Bosne i Hercegovine.

 

Prvi službeni naziv Stanice bio je Poljoprivredna Stanica Ilidža i pod ovim nazivom je poslovala do 1909. godine. U ovom periodu izgrađen je hipodrom na Butmiru, pa je Stanica predstavljala polaznu ćeliju za razvoj konjičkog sporta u Bosni i Hercegovini.

Stanica je 1906. godine preobraćena u Nižu poljoprivrednu školu, ali je u djelokrugu njenog rada ostala ekonomija, pa su pored obrazovanja nastavljene i sve njene ostale početne djelatnosti. Škola je nastavila s radom i nakon Prvog svjetskog rata, ali je od 1922. godine nosila naziv Niža poljoprivredna škola stočarskog smjera.

 

Okupacijom Jugoslavije 1941. godine samo je izmjenjen naziv škole u Niža gospodarska škola, koja prestaje s radom krajem rata 1945. godine.

Zlatno doba Stanice započelo je osnivanjem Srednje poljoprivredne škole 1946. godine. Poslije ukidanja Srednje poljoprivredne škole, Stanica je postala Državno poljoprivredno dobro Burmir, da bi 1952. godine izmenila naziv u Poljoprivredno dobro Butmir i pod tim nazivom djelovalo do 1959. godine. U ovom periodu je Stanici priključen tzv. distrikt u Bojniku. 

Ovo dobro danas nosi naziv KJP Poljoprivredno dobro Butmir.