KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Konkursi

Aktuelno

J A V N I  OGLAS za prijem radnika u radni odnos

Javni oglas Pitanja za pripravnika-PISMENI i USMENI Pitanja za vozača kamiona-PISMENI i USMENI Poslovnik o radu Komisije Statut društva-NOVI Zakon o računovodstvu FBiH Zakon-o-bezbjednosti-saobracaja-na-putevima-u-BiH Zakon-o-finansijskom-upravljanju-i-kontroli-u-javnom-sektoru-FBiH