KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Potpisan ugovor o koncesiji sa Vladom KS.

Davanje prava na koncesiju našem poljoprivrednom dobru „Butmir“ podrazumijeva pravo na korištenje pitke vode zahvata od 6 litara u sekundi, što je na godišnjem nivou oko 180.000 kubika vode. To su procesi koji će sigurno unaprijediti poslovanje ovog preduzeća, te direktno doprinijeti razvoju poljoprivredne proizvodnje i prehrambrene industrije kojima mi također pridajemo veliku pažnju i ulažemo i energiju i finansijska sredstva da pospješimo konkurentnost poljoprivredne proizvodnje na području Kantona.

Značaj ovog ugovora za proces proizvodnje u preduzeću koji će biti osjetan, prije svega, kroz uštede koje će donijeti snadbijevanje vodom iz vlastitog bunara. „Ugovor o koncesiji će umnogome značiti za proces proizvodnje u našem preduzeću jer će nam značajno smanjiti troškove za potrošnju vode, obzirom da ćemo sada koristiti vodu iz zahvata našeg bunara, što nam je daleko jeftinije od snadbjevanja gradskom vodom. Da bih približilI te uštede mogu reći da iznos troškova za potrošnju gradske vode, koje sada plaćamo na mjesećnom nivou, korištenjem vode iz našeg bunara plaćat ćemo na godišnjem nivou.”

Zaključivanjem ovog Ugovora o koncesiji s KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo napravilo je još jedan korak u uvođenju korisnika javnih prirodnih dobara u okvire zakona, s ciljem smanjivanja potraživanja Kantona po osnovu koncesija i povećanja prihoda kako Kantona, tako i općina na čijem se području nalaze predmeti koncesija.

POVEZANI ČLANCI