KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Sjetva kukuruza

Imajući u vidu koliko su zadnje dvije godine unazadile poslovanje pojedinih preduzeća i koliko su se cijene enormno povećavale, posebno zadnjih dana kada je došlo do destabilizacije u Europi koja je dovela do još veće krize koja se trenutno odnosi na sve sfere počev od cijene nafte i naftnih derivata, mineralnih đubriva, sjemena, zaštitnih sredstava i drugih repromaterijala potrebnih za obavljanje proljetne sjetve raznih kultura,  KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo Ilidža uprkos teškoj godini uspjelo se izboriti za svoj opstanak.  

Sama činjenica da preduzeće raspolaže sa jako  velikim zemljišnim resursima, odnosno površinama zemljišta koje koristi za sjetvu kukuruzne silaže i travno djetelinske smjese, pohvalno je reći da je ove godine obavljena proljetna sjetva silažnog kukuruza na 180 ha kako bi se obezbjedile potrebne količine hrane za grla koja ovo preduzeće posjeduje.

Sjetva silažnog kukuruza se obavlja uz pomoć sijačica (mehaničkih ili pneumatskih) na razmak između redova cca 70 cm.

Sjetva silažnog kukuruza je obavljena u optimalnom agrotehničkom roku, koji podrazumijeva period od polovine do kraja aprila. Rana sjetva ima niz prednosti jer osigurava ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage i td…

S ponosom možemo reći, da se ovo preduzeće neosporno bori za svoj opstanak koje iz godine u godinu postaje jedna od vodećih farmi kako na području FBiH

Cilj ovog preduzeća je da i dalje nastavi da svojim radom i trudom bude najveća farma u državi koja ima jasnu viziju i opredijeljenost ka održivosti, modernizaciji kako bi bila ponos Kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine i šire.

Galerija:

POVEZANI ČLANCI