KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Ministar Adnan Delić: PD Butmir nabavio novih 90 mladih junica, farma nosi prefiks nultog zagađivača okoline

U saradnji sa Direkcijom za robne rezerve KS, PD Butmir nabavilo je 90 grla novih mladih junica ukupne vrijednosti 400.000 KM, čijom nabavkom je postalo najveća farma u BiH po proizvodnji mlijeka, s proizvodnjom većom od 3.000.000 litara godišnje.

Ministarstvo privrede KS s 300.000 KM podržalo i projekat priključivanja otpadnih voda sa farme na gradski kolektor što je stvorilo mogućnosti da farma bude nulti zagađivač okoline što je od posebnog značaja za lokalnu zajednicu Doglodi na Ilidži i očuvanje čistoće rijeke Dobrinje.

Ranije je sa PD Butmir potpisan i ugovor o koncesiji prema kojem je preduzeću dato pravo za korištenje podzemne pitke vode iz bunara B-1 na farmi ovog dobra.

Adnan Delic

Više na linku.

POVEZANI ČLANCI