KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Nastavljena saradnja Sa min privrede ka unapređenju pd butmira

Uz podršku Ministarstva privrede,Kantonalna farma mlijeka Butmir nastavlja ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje; na području Kantona povećana proizvodnja mlijeka.

Na Poljoprivrednom dobru Butmir nedavno je instaliran prečistać otpadnih voda što je omogućio priključak na gradski kolektor, a realizacijom toga projekat farma je prešla na ekološki prihvatljivo poslovanje, na što smo kao resorno ministarstvo posebno ponosni.

Danas smo potpisali sporazume za sufinansiranja projekata odvodnje otpadnih voda,sanaciju ptpornog zida i nabavku generatora.

Realizacijom projekta odvodnje otpradnih voda i zatrpavanja kanala koji vodi u rijeku Dobrinju korz koji su godinama tekle otpadne vode s farme zaokružit ćemo proces tranzicije farme iz zagađivača životnog okruženja u ekološki ptpuno prihvatljivo poslovanje i to prvi put od osnivanja pvpg preduzeća.

PD Butmir u kontinuitetu radi na unaprijeđenja uvjeta poslovanja i proizvodnje, a nedavnom nabavkom 90 novih grla junica dodatno je pospješena proizvodnja mlijeka na farmi Butmir.

Direktorica Ljubljankić podsjetila je da trenutna situacija s potencijalnom nestašicom mlijeka jasno pokazuje koliko je farma Butmir bitna za Kanton Sarajevo kao jedan od najvećih proizvođača mlijeka kioji cjelokupnu proizvodnju plasira na tržište Kantona.

Direktorica Belma Barlov navela je Zavod za izgradnju u kontinuitetu prati projekte koji se rade na području Kantona Sarajevo, kazavši da je tokom ove godine potpisano oko pedeset sporazuma, a jedna trećina njih su projekt koje finansira Ministarstvo privrede, što nas čini izuzetno ponosnim.

Želim podsjetiti da je u ovoj, kao i predhodnoj godini, evidentan rast proizvodnje mlijeka, kupovine muznih krava i junica u sistemu podsticaja Ministarstva i osim našeg preduzeća Butmir koje je najveći proizvođač mlijeka u BIH i naši farmeri s područja Llijašsa, Vogošće i Hadžića također imaju veliki broj grla i dostatnu proizvodnju mlijeka. Naši podsticaji su povećani i redovno se isplaćuju i do sad smo isplatili više od 4 miliona pdsticaja za ovu godinu.

POVEZANI ČLANCI