Odluka o raspisivanju konkursa za Upravu Preduzeća