KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Žetva kukuruza, septembar 2021.

Glavna ratarska kultura koja se koristi u ishrani muznih krava je silažni kukuruz, koji je zasijan na površini od 180 ha, čime se obezbjedi jedan dio hrane za grla koja farma posjeduje.

Radovi na siliranju kukuruza počeli su krajem avgusta kada je vlažnost stabljike sa klipom kukuruza bila 65-70 %. S obzirom na sušni period koji nas je zadesio ove godine moramo napomenuti da su ispunjena očekivanja jer su obezbjeđene zalihe kukuruzne silaže za period od 2 godine.

Radovi na siliranju kukuruza završeni su krajem septembra, gdje je sve proteklo bez nekih većih poteškoća, koje se inače znaju dešavati zbog zastarjele mehanizacije.

Transpoort silaže sa parcela do silosa vrši se mehanizacijom namijenjenom za prevoz silaže, gdje dalje slijedi istovar i “gazanje” iste kao što je prikazano na  slici broj 4.

Galerija:

POVEZANI ČLANCI