KJP Poljoprivredno Dobro Butmir

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI KANDIDATI DA SE ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU KJP POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA,KOJI JE OBJAVLJEN U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH BR.68/21, PRODUŽUJE  DO 28.09.2021.GODINE.

POVEZANI ČLANCI